Top2000

From HaFrWiki
Jump to: navigation, search
Nederlands jaarlijks terugkerend event op NPO Radio 2. De applicatie met de lijsten en informatie www.harmfrielink.nl/Top2000.   Dutch yearly repeating event on the Broadcast NPO 2. The application with the lists and information www.harmfrielink.nl/Top2000.
 
Choice for rank from 130 and title containing love
Toont voorbeeld waarin de ranglijst positie vanaf 130 wordt gekozen voor titels met love in de tekst.   Example choice with the ranking from 130 and for the title containing the word love.

Introduction[edit]

De Top2000 van Radio 2 [1] is een jaarlijks terugkerend fenomeen op de Nederlandse Radio 2. Het evenement is gestart voor de jaarwisseling van 1999-2000 en bevat 2000 liedjes die door de luisteraars van Radio 2 worden beschouwd als de beste ter wereld tot dan toe.   The Dutch Radio 2 Top2000 is broacasted every year between Christmas and New Years's Eve (Sylvester evening). The event is started on New Year of 1999/2000 and contains 2000 songs chosen by the Dutch Radio 2 listeners.
Ik heb een website gemaakt waarop alle nummers sinds het begin van uitzenden worden bijgehouden en waarop verschillende opvragingen naar artiesten, titels, jaar van uitzending etc kunnen worden gedaan. De artiesten en titels hebben indien van toepassing een wikipedia preview en een link naar de corresponderende wikipedia pagina [2]. Tevens is het mogelijk om van liedjes de Last.fm wiki-tekst in een preview te zien (indien aanwezig op Last.fm) [3].   I have created a website which contains all the song titles and which can be queried for artists, titles, broadcast year etc. All searches are case insensitive and the use of wild-characters is not supported. Artists and titles may contain a wikipedia preview page and a link to the corresponding wikipedia webpage [4]. Alternatively it is possible to see a preview of the Last.fm wiki text of a song (if available on Last.fm) [5]
Het doel van deze pagina is te helpen zoeken bij het zoeken naar informatie in de Top2000 lijsten. Alle zoekfuncties zijn kast-ongevoelig, en het gebruik van 'wild-characters' wordt niet ondersteund.   The purpose of this website is to help the user in his/her search for information on the Top2000 website.

Top2000-php.png

Parameters[edit]

De Top2000 Web applicatie gebruikt de volgende parameters.   The Top2000 Web Application uses the following parameters.

Top2000[edit]

Door op deze text te klikken wordt het help scherm geopend.   Clicking on this text will open a help screen.

Artiest / Artist[edit]

Artiest, zoekt naar de naam van de artiest of groep gebaseerd op de hier ingevoerde tekst. De ingevoerde tekst hoeft niet de gehele naam te bevatten een gedeelte is voldoende. Zo zal de zoekterm eatle de groep Beatles vinden en worden alle titels van deze groep getoond (mits er geen andere gegevens zijn ingevoerd).

De interface staat toe dat er alleen wordt ingetypt zonder <enter>. Er wordt gezocht bij meer dan 3 karakters. Door de <enter>-toets in te type wordt een zoekopdracht geforceerd.

Als de artiest naam is onderstreept is een link en een preview aanwezig. Klik op de link voor de artiest naam, houd voor de preview de muis 1 seconde of langer op de artiest naam.

  Artist searches for the name of the artist or group based on the given input. The given text does not have to contain the complete name. The search part eatle will find the group Beatles and will give all titles of the Beatles (assuming no other search criteria are given).

The interface allows typing only without <enter> . Searching starts for more than 3 characters. By clicking the <enter> key will force a search action.

A link and a preview to the wikipedia Artist page is available when the name has an underscore, click on the name for the wikipedia page, hold your mouse for 1 second or more on the name to view the wikipedia preview.

Titel / Title[edit]

Titel, zoekt naar alle titels die een (gedeelte) van de ingevoerde titel bevatten. Voorbeeld: Alleen de invoer van on als Titel toont zo'n 250 nummers. Indien daarbij gecombineerd u2 als artiest worden gekozen worden slechts 4 nummers geselecteerd.

De interface staat toe dat er alleen wordt ingetypt zonder <enter>. Er wordt gezocht bij meer dan 3 karakters. Door de <enter>-toets in te type wordt een zoekopdracht geforceerd.

Als de titel is onderstreept is een link en een preview aanwezig. Klik op de link voor de titel, houd voor de preview de muis 1 seconde of langer op de titel. De preview is altijd aanwezig ook als er geen onderstreping is!

  Title searches for all titles with respect to the given title name. Example: Only the input of Title on will show approx. 250 titles. If also Artist u2 is given, than only 4 titles are shown.

A link and a preview to the wikipedia Title page is available when the name has an underscore, click on the title for the wikipedia page, hold your mouse for 1 second or more on the title to view the wikipedia preview. The interface allows typing only without <enter>. Searching starts for more than 3 characters. By clicking the <enter> key will force a search action. The preview is always available even if the title does not have an underscore.

Rang / Rank[edit]

Rang, toont de titel op de ingevoerde plaats van de ranglijst en de 20 of 30 titels daaropvolgend. Als een artiesten naam is ingevoerd, dan worden alleen de titels getoond die tussen het ingevoerde rangnummer en 30 daarna liggen.

Voorbeeld: Artiest: u2 en rang: 10 toont alleen de de titel One en niet alle andere U2 nummers.
YouTube:: Rang: Is soms onderstreept, hetgeen betekent dat er een link is naar youtube.

  Rank shows the title for the given rank-number and 20 or 30 titles after. If also an artist name is also given, than only titles are shown between the rank and 30 rank numbers after with respect to the given artist name.

Example: Given Artist u2 and Rank 10 will show only the title One and no other U2 title.
YouTube:: Rank: Is sometimes underlined, meaning there is a link to youtube.

Release[edit]

Filter voor jaar van release van de gevraagde titels.   Filter for year of release of the song.

Uitzend Jaar / Broadcast Year[edit]

Invulling van het 'Uitzend jaar' filtert de andere invoer op het voorkomen van de gevraagde gegevens op jaar van uitzending.   By given a year in the input filed 'Broadcast Year' filters the output on the occurrence of the requested data in year of broadcast.

Sorteer Jaar / Sort Year[edit]

Sorteert de gevonden gegevens op de rang in jaar van uitzending.   Sorts on broadcast Year of the song.

Taal / Language[edit]

Selecteert de gewenste taal.   Selects the required language

Sub Menu's[edit]

Sub Titels/Titles in Broadcast year[edit]

Top2000 SubMenu 01.png

Titels in Jaar[edit]

Kies in de 'Jaar van uitzending' combobox van het gewenste jaar van uitzending van de Top2000.
In the 'Toon voor' combox voor 'Artiest' of voor 'Titel' hetgeen resulteert een in lijst per artiest of lijst per release jaar.
  Choose from the 'Year of broadcast' combobox for the required year of broadcast of the Top2000.
In the 'Show for' comboxbox a choice can be made between 'Artist title in the broadcast year, and number of Titles of a release year in the broadcast year.

Sub Artiest-titels per uitzendjaar[edit]

Top2000 ArtiestTirels alle Jaren.png

Voer (een gedeelte van) de Artiest naam in. Let wel als niet de gehele naam wordt ingegeven kunnen extra titels worden geselecteerd in de onderliggende query.
De artiest naam is onderstreept, klik op de naam voor een internet-wikipedia toelichting in een apart window/tab, of houd de muis 1 seconde of langer op de naam voor een preview.
  Give (a part of) the Artist name. Please note that a not complete artist name may give extra titles not belonging to the required Artist name.
The artist name has an underscore, click on the name for an internet-wikipedia description, or hold the mouse for 1 second or more on the name for a preview.

Sub Preview[edit]

Top2000 Preview.png

De titel of artiest naam kan zijn voorzien van een onderstreping die aangeeft dat er een link naar een ander webpagina bestaat. Als zo'n link bestaat, is er ook een preview aanwezig. Deze preview toont de eerste regels van de Wikipedia door meer dan 1 seconde lang op de titel of artiest naam met de cursor te wachten.   Title and Artist name may be underscored. If they are a link and a preview exist. By hovering for more than 1 second the first lines of the Wikipedia page are shown.

All Years Favorites[edit]

Top2000 All Years.png

De beste songs uit alle afleveringen van de Top2000. De gegevens zijn gewogen over het aantal jaren van notering in de Top2000.

Deze lijst is een totale nieuwe weergave van de lijst. Door bij het invoerveld Uitzendjaar een jaar op te geven worden alle titels groter dan dat jaar niet meegenomen.
Om deze lijst op te roepen

 • Artiest: Willekeurige (gedeelte van de) artiestnaam of leeg.
 • Titel: Willekeurige (gedeelte van de) titelnaam of leeg.
 • Rang: Leeg is zonder betekenis.
 • Publicatie: Leeg of kleiner dan het gegeven jaartal.
 • Uitzendjaar: Genegeerd.
 • Sorteer Jaar: All_Years
  The best song titles in all broadcasts of the Top2000. The data are weighted over the total years of notation in the list.

This list is completely new. All titles after the given Release year are displayed.
To retrieve this list:

 • Artist: (Part of) the artist name or empty.
 • Title: (Part of) the title name or empty.
 • Rang: Empty, has no meaning.
 • Publicatie: Empty or smaller than the given year.
 • Uitzendjaar: Ha no meaning
 • Sorteer Jaar: All_Years

See also[edit]

top

Reference[edit]

top

 1. Radio 2 Website, de veroorzakers van de Top 2000 hype
  Radio 2 are the inventors of the Top 2000.
 2. Wikipedia is de grootste vrije internet Encyclopedie ter wereld
 3. Last.fm is een online community website die zich richt op internetradio en muziek. De site is het resultaat van een fusie van een eerder Audioscrobbler-muzieksysteem en www.last.fm. Audioscrobbler is een bedrijf, opgericht door Richard Jones, dat zich bezighoudt met het luistergedrag van mensen die achter de computer zitten.
 4. Wikipedia is the World largest free Internet Encyclopedia.
 5. Last.fm is a music website, founded in the United Kingdom in 2002. Using a music recommender system called Audioscrobbler, Last.fm builds a detailed profile of each user's musical taste by recording details of the tracks the user listens to, either from Internet radio stations, or the user's computer or many portable music devices.