Top2000 Desktop Examples

From HaFrWiki
Jump to: navigation, search

Voorbeelden van hoe de Top2000 desktop versie kan worden gebruikt gebaseerd op gedefinieerde test-voorbeelden (Use cases)

 

Examples on How to Use the Top2000 desktop Website based on predefined test-use-cases.

UC-01 - All songs of one Artist/Group ever in the list[edit]

To view the list use the URL: https://www.harmfrielink.nl/Top2000/Top2000.php?uc=1

Alle nummers van de Golden Earring die ooit in de Top2000 hebben gestaan.
De lijst is gesorteerd op jaar van release van de song.
Het resultaat laat zien:

 • Sound of the screaming day, Back Home, Radar Love, Twilight Zone en When the lady smiles hebben altijd in de top2000 gestaan.
 • The Sound of the screaming day is zo oud dat de Earrings nog hun oude naam hadden.
 

All songs of the Golden Earring ever in all versions of the Top2000.
The list is sorted on the year of release of the song title.
The resulting list shows:

 • Sound of the screaming day, Back Home, Radar Love, Twilight Zone and When the lady smiles has always been in the list.
 • The Sound of the screaming day is created when the group has another name (Golden Earrings).

Top2000-UC01.png

UC02 - All songs ever in the list sorted on their release date[edit]

To view the list use the URL: https://www.harmfrielink.nl/Top2000/Top2000.php?uc=2

Top2000-UC02.png

UC03 - All songs in a year (2016) sorted on their release data[edit]

To view the list use the URL: https://www.harmfrielink.nl/Top2000/Top2000.php?uc=3

Top2000-UC03.png

UC04 - All songs released in 1960 in all broadcasts[edit]

To view the list use the URL: https://www.harmfrielink.nl/Top2000/Top2000.php?uc=4

Top2000-UC04.png

UC05 - All songs of The Beatles[edit]

To view the list use the URL: https://www.harmfrielink.nl/Top2000/Top2000.php?uc=5


Alle liedjes van The Beatles in alle Top2000 uitzendingen. Het aantal liedjes is groter dan de 30 standaard getoonde regels.

Daarom wordt de 'navigatie-bar' getoond. De navigatie-bar velden hebben de volgende betekenis:

 • «, Ga naar het eerste blok van 30 regels.
 • vorig, Ga naar het voorgaande blok.
 • input, Voer een bloknummer in gevolgd door enter.
 • volgend, Ga naar het volgende blok.
 • », Ga naar het laatste blok.

Het blok naast de navigatie geeft het huidige blok nummer, het totaal aantal blokken, het huidige regelnummer en het totaal aantal regels.

Indien navigatie naar een van de onderdelen niet mogelijk (onzin) is, wordt de optie uitgeschakeld.

 

To view all the songs of The Beatles in all the year of the Top2000. The list-range is larger than the standard 30 lines.

Therefore the 'navigation-bar' is shown. De navigation bar fields have the following meaning:

 • «, Go to the first block of 30 lines.
 • previous, Go to the previous block.
 • input, Type the block number followed by enter.
 • next, Go to the next block.
 • », Go to the last block.

The block next to the navigation shows the current block, the total numbers of blocks, the current line number and the total line numbers.

When navigation to one of the items is impossible (meaningless), the option is disabled.

Top2000-UC05.png

See also[edit]

top

Reference[edit]

top