VBA and Word

From HaFrWiki
Jump to: navigation, search

Globalen

Een aantal objecten kan worden aangesproken zonder de bovenliggende parent-objecten ervoor te hoeven zetten: Application.Selection.TypeParagraph is hetzelfde als Selection.TypeParagraph Andere globale objecten:

 • Documents
 • Templates
 • Options
 • CommandBars
 • FontNames.

Selection

Het meest gebruikte object. Ermee kan door tekst worden genavigeerd, tekst worden ingevoegd en opgemaakt.

Navigatie

Selection.HomeKey wdStory	Ga naar Begin van document
Selection.EndKey wdStory	Ga naar Einde van document
Selection.GoTo	        Ga naar pagina, bladwijzer, veld
Selection.Move...	    Verplaats de cursor, maak een selectie

Tekst bewerken

Selection.TypeText "Hallo"	"Hallo" typen op de cursor
Selection.TypeParagraph	    Alinea invoegen (op enter drukken)
Selection.Copy/Cut/Paste	De selectie kopiëren/knippen/plakken

Tekst opmaken

Selection.Font.Italic = True	Cursief maken
Selection.Font.Name = "Arial"	Arial maken
Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Standaard")	Standaard-opmaakprofiel toekennen

Documents en ActiveDocument

Om met meerdere bestanden tegelijk te kunnen werken in een macro, wat handig is bij het vergelijken van documenten of een afdruk-samenvoeg-toepassing, kan naar het huidige document worden verwezen met ActiveDocument. De collectie Documents bevat alle geopende documenten. Er wordt naar verwezen met een indexnummer of de documentnaam.

MsgBox "Het huidige document bevat " & _ 
  ActiveDocument.Bookmarks.Count & _ 
  " bladwijzers." 

Application, Window, View en Pane

Met Application wordt het Word-venster bedoeld van waaruit de macro wordt gestart. Hierin is niet altijd maar één document geopend of weergegeven. Ook kan de weergave (standaard/pagina-weergave) onvoorspelbaar zijn waardoor bepaalde instructies niet goed werken. Het kan dus nodig zijn om eerst te analyseren hoe het document wordt weergegeven alvorens er een methode op los te laten.
Huidige document gesplitst?

 If ActiveWindow.Panes.Count >= 2 Then ActiveWindow.ActivePane.Close

Meer dan één document open?

 If Documents.Count < 1 then MsgBox "Er zijn meerdere documenten geopend!"

Huidige document in de paginaweergave zetten.

 ActiveWindow.ActivePane.View.Type = wdPageView

Keyboard Shortcuts

Always wanna know how to get a list of all keyboard shortcuts in word? Simply do:

 1. From the Menu-Bar  Tools   »   Macro .
 2. From the side menu, select  Macros 
 3. On the Macros dialog, click in the Macros in: box and select Word commands.
 4. In the Macro name: box above, delete the current macro name
 5. Type lis to advance the macro name list.
 6. Click ListCommands.
 7. Click the  Run button on the right
 8. On the List Commands dialog, click Current menu and keyboard settings.
 9. Click  OK .

See also

top