Energy Energy - Script Check

Energie Browser Test Website

Welkom

Hartelijk welkom op de Energy Website.
Helaas is geconstateerd dat er iets niet helemaal ok is.
Daarom ziet u deze pagina en niet de echte Energie-Website.

Wat scheelt er aan?

De gebruikte browser wordt op een aantal essentiële punten getest om te zien of hij voldoet aan de gestelde eisen van de website.
Alleen als er fouten zijn, worden deze getoond!
Wordt alleen de opmerking 'je bent niet ingelogd' getoond, dan kan mbv het 'Guest' account worden ingelogd.


Energy Browser Test Website

Welcome

Welcome to the Energy Website.
Unfortunately, it has been found that something is not entirely okay.
That is why you see this page and not the real Energy-Website.

What seems to be wrong?

The browser used is tested on a number of essential points to see if it meets the requirements of the website.
Only if there are errors they are shown!
If only the comment 'you are not logged in' is shown, you can log-in using the 'Guest' account.


Energie Browsertest Website

Herzlich willkommen

Willkommen auf der Energie-Website.
Leider wurde festgestellt, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist .
Deshalb sehen Sie diese Seite und nicht die echte Energie-Website.  

Was scheint falsch zu sein?

Der verwendete Browser wird an einigen wesentlichen Punkten getestet, um festzustellen, ob er den Anforderungen der Website entspricht.
Nur wenn Fehler auftreten, werden sie angezeigt!
Wenn nur der Kommentar 'Sie sind nicht eingeloggt' angezeigt wird, können Sie sich mit dem 'Guest'-Konto einloggen.